Sammen for fremtidens arbeidsliv

Et bindeledd i norsk handel

Program

Virke — et bindeledd mellom arbeidsgiverne og myndighetene

Virke kjemper for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Vi utfordrer de som styrer landet, oss selv og våre motparter for å finne enda bedre løsninger. Vi jobber side om side med virksomhetene for å løse både hverdagslige og langsiktige problemer. 

Våre folk er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til markedsanalyse og politisk påvirkning. Med vår kompetanse, innsikt og verktøy får virksomhetene mer tid til det viktigste: å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet.

Virke Handel — et knutepunkt for norsk handel

Norsk handel, med sine 370 000 sysselsatte og 200 milliarder kroner i verdiskaping, utgjør en stor og betydningsfull del av norsk økonomi. Varehandelen er også en viktig bidragsyter til produktivitetsveksten i norsk økonomi – og en sterk bidragsyter til norsk velferd og velstand. Norsk handel spiller også en sentral rolle i forbrukerens hverdag – og jobber hver dag for å skape enda bedre opplevelser gjennom å tilby høy kompetanse, service og imøtekomme kundenes behov for riktige produkter til konkurransedyktige priser.

Hovedorganisasjonen Virke samler norsk handel 

Som Virkes største medlemsgruppering med over 14 600 virksomheter er varehandelen et viktig satsingsområde. Som hovedorganisasjon samler vi norsk handel på alle områder – fra faghandelsaktører til dagligvare og rene netthandelsaktører – og det er vi stolte av! Som representant for bredden av norsk handel er Virke Handel delt inn i ulike bransjeområder.